CONTROL DE CALIDAD  EMPRESAS  TEXTILES   

AM413T y AM413TL

    

BACTERIOLOGIA  BIOLOGIA   AM423U


    

      LABORATORIOS DE ELECTRONICA   AM413TL


    

APLICACIONES EN MEDICINA  AMH RUT - AMH EUT

    

CRIMINALISTICA           AM413FVT --  AM413T

    

EDUCACION                     AM451 --  AM412

   

FILATELIA Y COLECCION      AM313T